55435020

1 _ شیکر اوربیتالی ( ارلن و بالن )

                       ورود به فروشگاه

شیکر اوربیتالی ( ارلن و الن )  چیست ؟

شیکر اوربیتالی یکی از دستگاههای روتین در بین شیکرها است که حرکت این شیکر به صورت دورانی میباشد به عبارتی این شیکر بدنه ثابت دارد و قسمت هد شیکر به وسیله قطعات برقی و مکانیکی حرکت میکند اصول این شیکر بدین صورت میباشد که قسمت هد شیکر میبایست به صورت افقی  و حول یک شعاع به صورت دورانی بچرخد.

موارد استفاده شیکر اوربیتالی ؟   

شیکر جهت همزدن و مخلوط کردن مایعات مورد استفاده قرار میگیرد که در ظروف مختلف امکان استفاده دارد لذا در شیکر اوربیتالی به دلیل رنج سرعت که تا حداکثر 500 دور در دقیقه است ، از ارلن و بالن یا بشر استفاده میگردد . و هر قدر سطح مقطع ظروف شیکر  بیشتر باشد میتوان از سرعت پایینتر شیکر بهره برد و مخلوط کردن در این ظروف بهتر انجام میشود .

موارد مهم در انتخاب و خرید شیکر اوربیتالی که باید به آن توجه کرد !

موارد مختلفی در انتخاب شیکر اوربیتالی مد نظر باید گرفته شود . که در اینجابه موارد اصلی انتخاب شیکر اشاره میکنیم .

1- دستگاه شیکر آزمایشگاهی اوربیتالی بایستی توانایی کار دائم داشته باشد حداقل به مدت یک سال ، که در موقع خرید از فروشنده سوال شود و تضمین گرفته شود .

2- دارای تایمر باشد ( ترجیعا دیجیتال ) 

3- شیکر دارای انکودر سرعت جهت کنترل شیکر و ذخیره سرعت باشد ، تا با نواسانات برق ، سرعت شیکر تغییر نکند .

4- صدای کم دستگاه شیکر نیز به دلیل محیطهای آرام آزمایشگاهی بسیار مهم میباشد .

5- شیکر باید مجهز به نگهدارنده و هولدر برای ظروف باشد .

6-  دستگاه شیکر باید از حداقل سرعت یعنی 20 دور در دقیقه تا 500 دور در دقیقه قابلیت تنظیم و کنترل را دارا باشد . ( در بعضی از موارد سرعت پایین و مداوم شیکر مد نظر مصرف کننده است ) 

7- شیکر از نظر فنی باید دارای سیستم بالانس جهت جلوگیری از لرزشهای شدید دستگاه شیکر باشد . 

شعاع چرخش شیکر  اوربیتالی ( ارلن و بالن )

در شیکر اوربیتال شعاع چرخش بسیار مهم است . به عبارتی در مدلهای روتین که 10کیلو گرم میباشد ، سرعت حداکثر معادل 500 دور در دقیقه میباشد شعاع حرکت شیکر بایستی 10 میلی متر باشد و در اوزان بالاتر شیکر طبق استاندارد و ضرایب فنی شیکر این شعاع چرخش به 30 میلیمتر و بیشتر هم می تواند افزایش یابد .

توضیحات جهت انتخاب و خرید شیکر اوربیتالی مدل : 2008 پرزان پژوه

در جدول بالا  سه مدل شیکر با اپشنهای مختلف پیشنهاد شده است که خریدار میتواند متناسب با بودجه در نظر گرفته از این سه مدل شیکر اوربیتالی انتخاب نماید .

موارد اختلاف سه مدل شیکر اوربیتالی ( ارلن و بالن )

1- کنترل پنل دستگاه شیکر     2- مقدار وزن قابل تحمل شیکر     3- ابعاد کفه شیکر      میباشد .

شیکر روتاتور آزمایشگاهی چیست ؟

شیکر های آزمایشگاهی یکی از پر کاربرد ترین دستگاه های در حال استفاده در آزمایشگاه ها از جمله آزمایشگاه های دانشگاه ها - مراکز طبی و صنعتی می باشند بطوری که امروزهشیکر ها لازمه هر محیط آزمایشگاهی هستند. از شیکر ها برای ترکیب و مخلوط کردن مواد آزمایشگاهی مایع و سرعت بخشیدن به واکنش های شیمیایی استفاده میشود. 

تفاوت شیکرها با میکسرها 

میکسر و شیکر های آزمایشگاهی هر دو در ترکیب کردن مواد آزمایشگاهی بکار میروند اما تفاوتی که در نگاه اول در شیکر های آزمایشگاهی دیده میشود صفحه هد آنها است که با لرزش و حرکت آنها بصورت رفت و برگشتی (خطی) و یا دورانی (اوربیتالی) باعث ترکیب محلول ها میشود.

اما میکسر ها از تیغه و یا پره برای ترکیب کردن مواد استفاده میکنند 

شیکر اوربیتالی و تفاوت آن با بقیه شیکر ها :

اصلی ترین تفاوت شیکر های آزمایشگاهی در نوع حرکت آنهاست. حرکت این شیکر ها به صورت اوربتالی (دورانی) میباشد به این صورت که بدنه آن ثابت است و بخش محرک آن هد شیکر میباشد که به وسیله قطعات برقی و مکانیکی حرکت میکند. دوران هد شیکر باید به صورت افقی و حول یک شعاع ثابت باشد

نحوه کارکرد شیکر اوربیتالی روتاتور  :

همانطور که پیش تر گفتیم از شیکر ها برای همزدن و ترکیب مواد آزمایشگاهی استفاده میشود و برای نگهداری مواد آزمایشگاهی میتوان از ظروف آزمایشگاهی از جمله ارلن- بالن حجمی (بالن ژوژه)-بشر نیز استفاده کرد در شیکر های اوربیتالی بطور معمول رنج سرعت آنها حداکثر تا 500 دور در دقیقه میباشد. نکته قابل توجه در شیکر ها این است که هرچقدر سطح مقطع ظروف شیکر بزرگتر باشد میتوان از سرعت پایین تر شیکر بهره برد و بازدهی و ترکیب در این ظروف بهتر انجام میشود 

در هنگام خرید شیکر اوربیتالی روتاتور  به چه مواردی باید توجه کرد؟ 

1- شیکر آزمایشگاهی اوربیتالی روتاتور بایستی توانایی کار دائم و بدون وقفه را  داشته باشد حداقل به مدت یک سال ، که در موقع خرید از فروشنده باید حتما سوال شود و تضمین گرفته شود. 

 2- دارای تایمر باشد. (ترجیعا دیجیتالی)

3- شیکر روتاتور دارای انکودر سرعت جهت کنترل شیکر و ذخیره سرعت باشد ، تا با نواسانات برق ، سرعت شیکر تغییر نکند. 

4- صدای کم دستگاه شیکر نیز به دلیل محیطهای آرام آزمایشگاهی بسیار مهم میباشد.

5- شیکر باید مجهز به نگهدارنده و هولدر برای ظروف باشد.

6- دستگاه شیکر باید از حداقل سرعت یعنی 20 دور در دقیقه تا 500 دور در دقیقه قابلیت تنظیم و کنترل را دارا باشد . (در بعضی از موارد سرعت پایین و مداوم شیکر مد نظر مصرف کننده است) 

7- شیکر از نظر فنی باید دارای سیستم بالانس جهت جلوگیری از لرزشهای شدید دستگاه شیکر باشد

شعاع چرخش شیکر اوربیتالی روتاتور (ارلن و بالن)

در شیکر اوربیتالی روتاتور شعاع چرخش بسیار مهم است . به عبارتی در مدلهای روتین که 10کیلو گرم میباشد ، سرعت حداکثر معادل 500 دور در دقیقه میباشد شعاع حرکت شیکر بایستی 10 میلی متر باشد و در اوزان بالاتر شیکر طبق استاندارد و ضرایب فنی شیکر این شعاع چرخش به 30 میلیمتر و بیشتر هم می تواند افزایش یابد.

توضیحات جهت انتخاب و خرید شیکر اوربیتالی مدل : 2008 پرزان پژوه

در جدول بالا سه مدل شیکر با اپشنهای مختلف پیشنهاد شده است که خریدار میتواند متناسب با بودجه در نظر گرفته از این سه مدل شیکر اوربیتالی انتخاب نماید.  

موارد اختلاف سه مدل شیکر اوربیتالی (ارلن و بالن)روتاتور

1-کنترل پنل دستگاه شیکر     2- مقدار وزن قابل تحمل شیکر     3- ابعاد کفه شیکر   

:2008 Research  شیکر اوربیتالی روتاتور  مدل

دارای نماشیگر سرعت __rpm  نوع حرکت اوربیتالی _ رنج سرعت20-500 

دارای نمایشگر زمان بصورت دیجیتال _ تحمل وزن تا 12 کیلو گرم _ ابعاد کفه 340 در 420 میلی متر _ طول مدت کار بصورت دائم کار

                                                         :2008 Economic  شیکر اوربیتالی روتاتور مدل

_ بدون نمایشگر سرعت _ rpm نوع حرکت اوربیتالی_ رنج سرعت 500-20

دارای نمایشگر زمان بصورت دیجیتال _ تحمل وزن تا 12 کیلو گرم_ ابعاد کفه 340 در 420 میلی متر _ طول مدت کار بصورت دائم کار 

:2008 Studentشیکر اوربیتالی روتاتورمدل 

_ بدون نمایشگر سرعت _ rpm نوع حرکت اوربیتالی_ رنج سرعت 500-20

          دارای نمایشگر زمان بصورت دیجیتال_ تحمل وزن تا 10 کیلوگرم _ ابعاد کفه 290 تا 380میلی متر_ طول  مدت کار بصورت  دائم کار