55435020

1 _ شیکر اوربیتالی ( ارلن و بالن )

                       ورود به فروشگاه

شیکر اوربیتالی ( ارلن و الن )  چیست ؟

شیکر اوربیتالی یکی از دستگاههای روتین در بین شیکرها است که حرکت این شیکر به صورت دورانی میباشد به عبارتی این شیکر بدنه ثابت دارد و قسمت هد شیکر به وسیله قطعات برقی و مکانیکی حرکت میکند اصول این شیکر بدین صورت میباشد که قسمت هد شیکر میبایست به صورت افقی  و حول یک شعاع به صورت دورانی بچرخد.

موارد استفاده شیکر اوربیتالی ؟   

شیکر جهت همزدن و مخلوط کردن مایعات مورد استفاده قرار میگیرد که در ظروف مختلف امکان استفاده دارد لذا در شیکر اوربیتالی به دلیل رنج سرعت که تا حداکثر 500 دور در دقیقه است ، از ارلن و بالن یا بشر استفاده میگردد . و هر قدر سطح مقطع ظروف شیکر  بیشتر باشد میتوان از سرعت پایینتر شیکر بهره برد و مخلوط کردن در این ظروف بهتر انجام میشود .

موارد مهم در انتخاب و خرید شیکر اوربیتالی که باید به آن توجه کرد !

موارد مختلفی در انتخاب شیکر اوربیتالی مد نظر باید گرفته شود . که در اینجابه موارد اصلی انتخاب شیکر اشاره میکنیم .

1- دستگاه شیکر آزمایشگاهی اوربیتالی بایستی توانایی کار دائم داشته باشد حداقل به مدت یک سال ، که در موقع خرید از فروشنده سوال شود و تضمین گرفته شود .

2- دارای تایمر باشد ( ترجیعا دیجیتال ) 

3- شیکر دارای انکودر سرعت جهت کنترل شیکر و ذخیره سرعت باشد ، تا با نواسانات برق ، سرعت شیکر تغییر نکند .

4- صدای کم دستگاه شیکر نیز به دلیل محیطهای آرام آزمایشگاهی بسیار مهم میباشد .

5- شیکر باید مجهز به نگهدارنده و هولدر برای ظروف باشد .

6-  دستگاه شیکر باید از حداقل سرعت یعنی 20 دور در دقیقه تا 500 دور در دقیقه قابلیت تنظیم و کنترل را دارا باشد . ( در بعضی از موارد سرعت پایین و مداوم شیکر مد نظر مصرف کننده است ) 

7- شیکر از نظر فنی باید دارای سیستم بالانس جهت جلوگیری از لرزشهای شدید دستگاه شیکر باشد . 

شعاع چرخش شیکر  اوربیتالی ( ارلن و بالن )

در شیکر اوربیتال شعاع چرخش بسیار مهم است . به عبارتی در مدلهای روتین که 10کیلو گرم میباشد ، سرعت حداکثر معادل 500 دور در دقیقه میباشد شعاع حرکت شیکر بایستی 10 میلی متر باشد و در اوزان بالاتر شیکر طبق استاندارد و ضرایب فنی شیکر این شعاع چرخش به 30 میلیمتر و بیشتر هم می تواند افزایش یابد .

توضیحات جهت انتخاب و خرید شیکر اوربیتالی مدل : 2008 پرزان پژوه

در جدول بالا  سه مدل شیکر با اپشنهای مختلف پیشنهاد شده است که خریدار میتواند متناسب با بودجه در نظر گرفته از این سه مدل شیکر اوربیتالی انتخاب نماید .

موارد اختلاف سه مدل شیکر اوربیتالی ( ارلن و بالن )

1- کنترل پنل دستگاه شیکر     2- مقدار وزن قابل تحمل شیکر     3- ابعاد کفه شیکر      میباشد .