55435020

5 _ شیکر ویبره

شیکر ویبره ( الایزا )  شیکر میکرو پلیت  چیست ؟

شیکر ویبره ( الایزا )  میکرو پلیت یکی از دستگاههای تخصصی در بین شیکر هاست که حرکت این شیکر به صورت دورانی است  این شیکر بدنه ثابت  و قسمت هد شیکر به وسیله قطعات برقی و مکانیکی به صورت ویبره حرکت میکند ، اصل این شیکر بدین ترتیب میباشد که قسمت هد شیکر میبایست به صورت افقی با سرعت بالا حول یک شعاع به صورت دورانی بچرخد و حرکت ویبره در این شیکر ایجاد کند .

شیکر میکروتیوب ،  شیکر میکرو پلیت چیست ؟    

شیکر میکرو تیوب یا شیکر میکروپلیت جهت شیکر کردن محلول در ویالهای میکروتوب که از حجم کم برخوردا هستند استفاده میشود . در این شیکر میکروتیوب هم زمان میتوان چندین میکروتیوب را شیک کرد.

موارد استفاده شیکر ویبره ( الایزا ) میکرو پلیت ؟  

شیکر ویبره جهت همزدن و مخلوط کردن محلولها مورد استفاده قرار میگیرد که در این شیکر از پلیتهای 96 خانه الایزا  و مشابه آن استفاده میشود لذا در شیکر الایزا به دلیل رنج سرعت که تا حداکثر 1500دور در دقیقه است به شیکر ویبره هم معرفی می گردد . 

موارد مهم در انتخاب و خرید شیکر الایزا ( ویبره ) میکرو پلیت که باید به آن توجه کرد !

موارد که در انتخاب شیکر الایزا مد نظر باید باشد . که موارد اصلی انتخاب شیکر الایزا  اشاره میکنیم .

1- دستگاه شیکر آزمایشگاهی شیکر الایزا بایستی دائم کار باشد   ، که در موقع خرید شیکر توجه گردد . 

2- شیکر الایزا دارای تایمر ( ترجیعا دیجیتال ) باشد .

3- شیکر الایزا مجهز به انکودر سرعت جهت کنترل شیکر باشد ، تا با تغییر ولتاژ برق ، سرعت شیکر تغییر نکند .

4- صدای دستگاه شیکر الایزا توجه شود به دلیل محیط آرام آزمایشگاهی بسیار مهم میباشد .

5- شیکر الایزا باید مجهز به نگهدارنده و هولدر برای ظروف باشد .

6-  دستگاه شیکر الایزا باید از حداقل سرعت یعنی 200 دور در دقیقه تا 1500دور در دقیقه قابلیت کنترل و تنظیم باشد  . ( در بعضی از موارد سرعت بالا و مداوم شیکر الایزا مد نظر مصرف کننده است ) 

7- شیکر الایزا از نظر فنی باید  بالانس ، جهت جلوگیری از لرزشهای شدید دستگاه شیکر باشد . 

شعاع چرخش شیکر الایزا یا شیکر میکرو پلیت

در شیکر یا شیکر میکرو پلیت الایزا شعاع چرخش بسیار مهم است . شیکر الایزار دارای سرعت حداکثر معادل 1500 دور در دقیقه میباشد شعاع حرکت شیکر بایستی 3 میلی متر باشد تا بتاند ویبره مناسب ایجاد کند .

توضیحات جهت انتخاب و خرید شیکر الایزا یا شیکر میکرو پلیت مدل : 6015 و 7015 پرزان پژوه

در جدول بالا  چهار مدل شیکر الایزا و میکروتیوب با اپشنهای مختلف پیشنهاد شده است که خریدار میتواند متناسب با بودجه در نظر گرفته از این چهار مدل شیکر میکرو تیوب  یا الایزا  را  انتخاب نماید .

موارد اختلاف چهار مدل شیکر میکروتیوب یا شیکر الایزا 

1- کنترل پنل دستگاه شیکر     2- مقدار وزن قابل تحمل شیکر     3- ابعاد کفه شیکر   4 - استفاده از میکروتیوب یا میکرو پلیت   میباشد .