55435020

2 _ شیکر رفت و برگشتی ( خطی )


شیکر رفت و برگشتی ( خطی ) یا شیکر قیف دکانتور  چیست ؟

این مدل شیکر به نام شیکر قیف دکانتور هم معرفی میگردد .

شیکر رفت و برگشتی یکی از دستگاههای عمومی در بین شیکر ها است که حرکت این شیکر به صورت خطی یا رفت وبرگشتی میباشد ، به عبارتی این شیکر دارای  بدنه ثابت و قسمت هد شیکر حرکت چپ و راست دارد ، نوع این شیکر بدین صورت است که قسمت هد شیکر  به صورت افقی و حرکت خطی یا رفت و برگشتی حرکت میکند ، که کورس حرکت شیکر در این مدل معمولا در مدلهای روتین  20 میلیمتر است .

موارد استفاده شیکر رفت و برگشتی یا شیکر خطی ؟  

ظروف استفاده در این مدل شیکر :  عموما ارلن وبالن و قیفهای دکانتور  میباشد

یکی از موارد استفاده این شیکر برای قیفهای دکانتور است که به  شیکر قیف دکانتور هم معرفی میگردد . 

این مدل شیکر  رفت و برگشتی جهت همزدن و مخلوط کردن مایعات مورد استفاده قرار میگیرد به صورتی که محلول در این نوع حرکت شیکر با دیوارههای ظرف برخورد میکند و حالت شکننده در محلولها به وجود می آید مانند ( برخورد امواج دریا به سخرها ) که در ظروف مختلف امکان استفاده دارد لذا در شیکر رفت و برگشتی یا خطی به دلیل رنج سرعت که تا حداکثر 500 دور در دقیقه است ، از ارلن و بالن ، بشر و یا قیف دکانتور استفاده میگردد . 

موارد مهم در انتخاب و خرید شیکر رفت و برگشتی یا شیکر خطی که باید به آن توجه کرد !

موارد مختلفی در انتخاب شیکر رفت و برگشتی مد نظر باید گرفته شود . که در اینجابه موارد اصلی انتخاب شیکر اشاره میکنیم .

1- دستگاه شیکر رفت و برگشتی باید توانایی کار دائم داشته باشد  ، که در موقع خرید از فروشنده سوال و تضمین گرفته شود .

2- دارای تایمر ( ترجیعا دیجیتال ) باشد .

3- شیکر دارای انکودر سرعت جهت کنترل شیکر  باشد ، تا با نواسانات برق ، تغییر سرعت در شیکر ایجاد نشود.

4- صدای کم دستگاه شیکر نیز بسیار مهم میباشد .

5- شیکر باید مجهز به  هولدر برای ظروف باشد .

6-  دستگاه شیکر باید از حداقل سرعت یعنی 20 تا 500 دور در دقیقه قابلیت تنظیم و کنترل را دارا باشد . ( در بعضی از موارد سرعت پایین و مداوم شیکر مد نظر مصرف کننده است ) 

7- شیکر از نظر فنی باید دارای مکانیزیم بالانس جهت جلوگیری از لرزش دستگاه شیکر باشد . 

کورس حرکت  شیکر  رفت و برگشتی  خطی (  شیکر قیف دکانتور  )

در شیکر خطی کورس حرکت بسیار مهم است . به عبارتی در مدلهای روتین که ظرفیت  10کیلو گرم دارد ، سرعت حداکثر معادل 500 دور در دقیقه میباشد کورس حرکت شیکر بایستی 20 میلی متر باشد و در اوزان بالاتر شیکر طبق استاندارد و ضرایب فنی شیکر این کورس حرکت به 30 میلیمتر و بیشتر هم می تواند افزایش یابد .

توضیحات جهت انتخاب و خرید شیکر رفت وبرگشتی خطی مدل : 3008 پرزان پژوه

در جدول بالا  سه مدل شیکر با اپشنهای مختلف پیشنهاد شده است که خریدار میتواند متناسب با بودجه در نظر گرفته از این سه مدل شیکر اوربیتالی انتخاب نماید .

موارد اختلاف سه مدل شیکر اوربیتالی ( ارلن و بالن )

1- کنترل دستگاه شیکر     2- مقدار وزن قابل تحمل در  شیکر     3- ابعاد کفه هد شیکر      میباشد .

در انتخاب شیکر حتما مد نظر داشته باشید که باری قیفهای دکانتور باید هد مخصوص شیکر قیف دکانتور را انتخاب بفرمایید .